Eyelet Ring Curtain 车圈, Zebra Blind 斑马帘- Jalan Haji Abdul Karim Klang Jaya