Eyelet & Singapore Curtain, Silent Track - Jalan Makmur, Sungai Besar