Langsir Blackout Plain & Sheer - Batu 6 Bukit Naga Seksyen 32 Shah Alam